Procuritas – riskkapital för tillväxt

Procuritas är ett riskkapitalbolag som specialiserar sig på att initiera, strukturera och finansiera utköpsaffärer i Skandinavien. Företaget grundades 1986 och har sedan dess fokuserat på medelstora företag, aktivt ägarskap och ett värdeskapande i investeringens samtliga faser. Med åren har Procuritas skaffat sig erfarenheter av en mängd olika transaktioner, under mycket skiftande marknadsförhållanden. 

Procuritas är rådgivare åt två riskkapitalfonder:  Procuritas Capital Investors IV och Procuritas Capital Investors V.